Server upload ảnh dự bị tại đây
Upload từ Máy tính | URL
Watermark Không
Resize (Resize theo chiều rộng của bức ảnh. Chú ý ảnh chỉ thu nhỏ chứ ko phóng to)
Server==>chọn server để upload
Nhấn Browser để chọn file upload
Nhập link ảnh vào để transload
(Mỗi link ảnh 1 dòng, có hỗ trợ link ảnh trong thẻ [IMG])
Trình duyệt của bạn phải bật javascript để sử dụng công cụ này
Up ảnh Free-BinhYenQuan.Com
Server upload ảnh dự bị tại đây
Upload từ Máy tính | URL
Watermark Không
Resize (Resize theo chiều rộng của bức ảnh. Chú ý ảnh chỉ thu nhỏ chứ ko phóng to)
Server==>chọn server để upload
Nhấn Browser để chọn file upload
Nhập link ảnh vào để transload
(Mỗi link ảnh 1 dòng, có hỗ trợ link ảnh trong thẻ [IMG])
Trình duyệt của bạn phải bật javascript để sử dụng công cụ này